Senior aktywny kulturalnie. „Senior z Kulturką”, 2022.

W ramach zadania publicznego polityki społecznej „Senior aktywny kulturalnie” otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta Rzeszowa na wyjazd grupowy połączony ze zwiedzaniem Krakowskiego Kazimierza.

Do najważniejszych barier, utrudniających osobom starszym swobodne korzystanie z dobrodziejstw kultury, należą: brak funduszy, zły stan zdrowia, niewystarczające umiejętności korzystania z nowych technologii oraz zbyt słaba dystrybucja informacji o wydarzeniach oraz brak oferty kulturalnej, przygotowanej z myślą o seniorach. Choć seniorzy natrafiają na pewne przeszkody, utrudniające lub uniemożliwiające uczestniczenie w życiu kulturalnym społeczeństwa, to dostrzegalne zaangażowanie w kulturę sprawia, że pytanie o ich motywację do przełamywania barier i ograniczeń jest szczególnie ważne. Jako najważniejszy punkt uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych stwierdzają, że mogą miło spędzić czas.