Zarząd Koła Nr.1

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków Koła Nr.1 w Rzeszowie w wybrało nowy Zarząd Koła. Z przyjemnością podajemy skład nowego Zarządu:

Prezes – Andrzej Mielcarek
I-wszy Wiceprezes – Ewelina Tabaczar
II-gi Wiceprezes – Zbigniew Nosek
Skarbnik – Krystyna Wisz

Sekretarz – Zyta Kruk
oraz pozostali członkowie:
Maria Rybarska, Teresa Rybak, Mirosław Flis i Stanisław Groń.