Zarząd Koła Nr.1

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków Koła Nr.1 w Rzeszowie w dniu 19.01.2018r. wybrało nowy Zarząd Koła.
Z przyjemnością podajemy skład nowego Zarządu:
Prezes-Andrzej Mielcarek,
I-wszy VicePrezes-Magdalena Mróz,
II-gi VicePrezes-Zbigniew Nosek,
Skarbnik-Krystyna Wisz
,
Sekretarz-Zyta Kruk,
oraz pozostali członkowie:
Maria Rybarska, Teresa Rybak, Mirosław Flis i Stanisław Groń.