O Stowarzyszeniu

Cele Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków:

 • prowadzimy działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia wśród osób chorych na cukrzycę jak i całego społeczeństwa.
 • wspieramy rozwój edukacji diabetologicznej zarówno chorych członków Stowarzyszenia, jak i osób zdrowych chcących zapoznać się z tematem leczenia cukrzycy, powikłań z nią związanych, samokontroli oraz zdrowym trybem życia.
 • organizujemy otwarte spotkania edukacyjne, seminaria, konferencje, prelekcje, warsztaty oraz szkolenia dla diabetyków, poprzez które staramy się zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat przyczyn, objawów, sposobu leczenia oraz powikłań związanych z chorobą cukrzycy.

Ponadto działamy na rzecz:

 • poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę
 • inspirowania zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji
 • promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom
 • reprezentowania interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych
 • wspierania rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa
 • wspierania prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii
 • udzielania różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków
 • integracji środowiska diabetyków
 • integracji różnych grup społecznych i wiekowych poprzez popularyzację kultury fizycznej, popieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu, kultury, turystyki i rekreacji
 • osób w trudnej sytuacji materialnej, ubogich, pozostających bez środków do życia
 • promowania profilaktyki i promocja zdrowia
 • ochrony zdrowia środowiskowego
 • walki z nadwagą i otyłością
 • występowanie w interesie społecznym jako strona postępowania administracyjnego (kpa) dotyczącego chorych na cukrzycę, członków ich rodzin oraz społeczeństwa.