PSD Rzeszów

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Rzeszowie prowadzi działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia wśród osób chorych na cukrzycę. Wspieramy rozwój edukacji diabetologicznej zarówno chorych członków Stowarzyszenia, jak i osób zdrowych chcących zapoznać się z tematem leczenia cukrzycy, powikłań z nią związanych, samokontroli oraz zdrowym trybem życia. Organizujemy otwarte spotkania edukacyjne, seminaria, konferencje, prelekcje, warsztaty oraz szkolenia dla diabetyków, poprzez które staramy się zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat przyczyn, objawów, sposobu leczenia oraz powikłań związanych z chorobą cukrzycy.