Dołącz do nas


Aby zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, należy zapisać się w najbliższym Oddziale lub Kole. Jeśli jesteś z Rzeszowa, zapisu do Stowarzyszenia możesz dokonać na ul. Lenartowicza 31.

Przystępując do Stowarzyszenia w konkretnym Oddziale lub Kole wypełnia się deklarację członkowską i otrzymuje się legitymację członkowską.

Pobierana jest składka członkowska. Można ją opłacić za dowolny okres, np. za miesiąc, kwartał, półrocze lub cały rok.

Deklaracja członkowska do pobrania: